top of page

Gövde Borulu Eşanjör

Bir gövde ve bir boru demetinden oluşan bu ısı değiştiricilerde farklı sıcaklıklardaki iki akışkan birbirine temas etmeden, biri boru demeti içinden, diğeri  ise gövde borusu içinden(boru demeti dışından) geçerek ısı transferini gerçekleştirirler.

Gövde borulu eşanjörlerin esasen üç ana kombinasyon vardır.


    1) Sabit Aynalı 

    2) U Borulu

    3) Yüzer Başlıklı 

Alta Isı Eşanjör İmalatı

Sabit Aynalı Eşanjörler

Sabit aynalı eşanjörlerde, ayna gövdeye kaynaklanır. Bu, basit ve ekonomik bir yapıdır ve boru delikleri mekanik veya kimyasal olarak temizlenebilir. Ancak tüplerin dış yüzeylerine kimyasal temizlik dışında ulaşılamaz.

 

Gövde ve boru malzemeleri arasında büyük sıcaklık farkları varsa, genleşmenin neden olduğu aşırı gerilimleri ortadan kaldırmak için gövdeye bir genleşme körüğü(kompansatör) eklemek gerekebilir. Veya sabit aynalı eşanjör yerine daha yüksek maliyetli, U borulu eşanjör ya da yüzer başlıklı eşanjör kullanılabilir.
 

U Borulu Eşanjörler
 

U-boruları sınırsız termal genleşmeye izin verir ve boru demeti temizlik için çıkarılabilir. Ancak boruların mekanik yollarla iç temizliği zor olduğundan, sadece boru demeti içinden geçen sıvıların temiz olduğu yerlerde bu tipin kullanılması uygun olur.

 

Yüzer Başlıklı Eşanjörler
 

Bu tip eşanjörlerde, ayna gövdeye kaynatılmaz, hareket etmesine veya yüzmesine izin verilir. Ön başlıktaki ayna, gövdeden daha büyük bir çapa sahiptir ve sabit aynalı eşanjör tasarımında kullanılana benzer bir şekilde sızdırmaz hale getirilmiştir. Gövdenin arka başlık ucundaki ayna, gövde içinden biraz daha küçük çapta olup, demetin gövde içinde hareketine izin verir. Yüzer bir başlığın kullanılması, termal genleşmeye izin verilebilmesi ve boru demetinin temizlik için çıkarılabilmesi anlamına gelir. Yüzer başlıklı bir eşanjör, yüksek sıcaklıklar ve basınçlarla ilgili zorlu görevler için uygundur ancak eşdeğer sabit aynalı eşanjörden daha pahalıdır.


Eşanjörler kullanım yerlerine göre farklı malzemelerden imal edilirler.

Üretim şekli kaynaklı veya makineto yöntemi ile olabilir.

Isıl tasarımları gelişmiş yazılımlar yardımıyla yapılır. Projeye uygun olarak imal edilir ve müşterinin kullanımına sunulurlar.

bottom of page