top of page

Eşanjör Nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, bir ısı eşanjörü, ısıyı bir ortamdan diğerine aktarmak için kullanılan bir cihazdır. Bu ortamlar bir gaz, sıvı veya her ikisinin bir kombinasyonu olabilir. Ortam, karışmayı önlemek için katı bir duvarla ayrılabilir veya doğrudan temas halinde olabilir.

Örneğin;

Hidrolik yağ soğutucusu veya bir yüzme havuzu eşanjörü.

 

Yüzme havuzu eşanjörü, havuz suyunu ısıtmak için bir kazandan veya güneş enerjisiyle ısıtılan su devresinden gelen sıcak suyu kullanır. Isı, kullanılan ortamları ayıran eşanjör malzemeleri vasıtasıyla iletim yoluyla aktarılır.

 

Bir gövde borulu ısı eşanjörü, sıvıları boruların içinden ve üzerinden geçirirken, hava soğutmalı bir ısı eşanjörü, bir sıvıyı soğutmak için bir kanatçık çekirdeğinden soğuk havayı geçirir.

 

Isı eşanjörlerinin bir başka yaygın kullanımı, sistemden çıkan sıcak sıvıdan gelen ısıyı kullanarak ısıtılmış bir proses sistemine giren soğuk bir sıvıyı önceden ısıtmaktır. Bu, gelen sıvıyı çalışma sıcaklığına ısıtmak için gereken enerji girişini azaltır.

Isı eşanjörlerinin kullanım uygulamaları:

  • Daha sıcak bir sıvının ısısını kullanarak daha soğuk bir sıvıyı ısıtmak

  • Sıcak bir akışkanın, ısısını daha soğuk bir akışkana aktararak soğutulması

  • Daha sıcak bir sıvının ısısını kullanarak bir sıvıyı kaynatmak

  • Daha sıcak bir gaz halindeki sıvıyı yoğunlaştırırken bir sıvıyı kaynatmak

  • Gaz halindeki bir akışkanın soğutucu akışkan vasıtasıyla yoğunlaştırılması

bottom of page